”ČUVARI” TRADICIJE ” BOSANSKOG ISLAMA”

”ČUVARI” TRADICIJE ” BOSANSKOG ISLAMA”

 

 

Bismillahir-rahmanir-rahim

 

           

            Ono što je karakteristično za Bosnu a pogotovo Bošnjački narod u zadnjih 600 godina jeste praktikovanje Islama. Međutim, u zadnjih stotinjak godina pojavila se jedna ružna stvar, koja, kako vrijeme prolazi sve više i više uzima maha. A to je džahilijjet – neznanje koje se ponekad manifestira umjereno ali većinom je to ozbiljna, nadasve raširena stvar među našim narodom. Da stvar bude još gora, oni koji bi trebali to neznanje suzbijati selektivno i planski, ustvari su njegovi najveći nosioci. Pored mnogih hodža  koji su ogrezli u neznanju imamo u zadnje vrijeme razne intelektualce, profesore i muallime kao vođe džahilijjeta  – neznanja na ovim prostorima. Oni su sebi dali zadaću i epitet – ČUVARI TRADICIJE BOSANSKOG ISLAMA. Unatoč novim kretanjima širom islamskog svijeta ova njihova lahkomislenost i lažna propaganda samo pogoršava stvar na terenu, zbunjuje ljude i izrađa novu viziju ”Bošnjačkog islama” kao jedinog ispravnog. Pogrešna metoda ”čuvara tradicije bosanskog islama” (u daljem tekstu Čuvari) sadržan je u činjenici da niko od nekadašnjih Bosanskih alima (učenjaka) nije govorio o nekakvoj posebnosti ”Bosanskog islama” niti je pozivao tome ili čak da je branio i čuvao takvo nešto. Ono što možemo zaključiti iz vjerskih i historijskih knjiga iz Osmanskog perioda je da su Alimi Bosne podučavali Islamu, Kur'anu, sunnetu i razumijevanju nekih islamskih nauka kroz Ehli-sunnetski pravac i hanefijski mezheb (školu). Pa čak i oni ekstremniji od Derviških redova nisu uzimali niti podučavali pravac nepostojećeg ”Bosanskog islama”

            Ova pojava, zvana ”Bosanski islam” je novijeg datuma i datira od ratnih i post-ratnih vremena (1992-1995), a nastala je zbog gubljenja ispravnog islamskog znanja  kao  i dolaskom i širenjem drugih mezheba i pravaca u BiH-a s početka 90-tih godina prošlog vijeka. Najzad, ono što je potaklo ovu pojavu je i to da svijest ovih ljudi – samozvanih ”Čuvara” nije sazrila u ispravnoj islamskoj toleranciji prema drugom i drugačijem kao i prema etici neslaganja koju islam propovijeda. Čuvari su u novopridošlim idejama vidjeli samo opasnost po Islamsku zajednicu, Bošnjake i Hanefijski mezheb, ali stvarna pozadina tog ”straha” je materijalna korist i želja za vlašću. Kao što je poznato mnoge hodže su se ”uhljebile” i dobro žive na račun vjere, a ove novopridošle ideje koje se šire u Bosni pozivaju ostavljanju tog života i pozivaju životu za vjeru i muslimane. Čuvari ova novopridošla shvatanja pripisuju Hanbelijskom mezhebu i selefijskom pokretu a oni ekstremniji izmišljaju naziv ”Vehabije”, pa onda to spretno tumače običnom svijetu i predstavljajući ih kao ”sektu” i  ”opasnost” koje se treba kloniti.

Uzalud su bila pozivanja savjesnijih imama, hodža i profesora da se te ljude treba uvrstiti među članove IZ-a i dati ima prava koja im Islam daje,  a to je da se učenijima dozvoli da budu imami u nekim džamijama ili da budu predavači na islamskim školskim ustanovama  propovijedajući slobodno i taj način razumijevanja islama. Poznato je da je ovaj način razumijevanja islama bio stran Bošnjacima sve do devedesetih godina 20.vijeka.

Samozvani Čuvari su čak otišli i korak dalje u negiranju ispravnosti novopridošle vizije Islama pa su pored verbalnih optužbi i laganja po medijima počeli u skorije vrijeme da koriste i policijske metode od kojih su najčešće prijave policiji zbog ”uznemiravanja” a ustvari se radi o sitnim raspravama na temu islama gdje Čuvari u nedostatku dokaza posežu za ovom metodom. Od onih koji su najviše trpjeli ispade Čuvara bio je i naš Rehmetli hfz. Jusuf Barčić jer se ”usudio”  javno suprotstaviti Čuvarima što je i na kraju platio glavom.

Poslije Barčića dolaze na red mnoge druge daije – misionari novopridošlog shvatanja islama (u daljem tekstu sunnetlije) koji su na ovaj ili onaj način opovrgnuti, raznim pritiscima izloženi, gdje se nije štedilo  na metodama od kojih su najdraže Čuvarima: ucjena i prijetnja. Poslije toga na one koji se nisu uplašili ucjene i prijetnje slijedila su laganja što je redovno završavalo hapšenjem ili bar privođenjem. Time se pokušavalo ugasiti sve glasnije i jače širenje sunnetlijske ideje među Bošnjacima koja je ”opasnost” po ugled Čuvara jer onda gube mnoge materijalne koristi a  koje su izmislili kao dio Islama.

 

Koji je poziv sunnetlijske ideje?

 

Poziv te ideje ogleda se u slijeđenju Kur'ana, sunneta (Poslanikovog s.a.v.s. života i prakse), tumačenje i shvatanje islama po ugledu na prve tri generacije muslimana, Ashabe, tabiine i tabitabiine za koje je sam Muhammed, a.s. rekao da su najbolje generacije muslimana ikada, zatim ostavljanje svih novina u vjeri i novotarija kao i prestanak plaćanja vjerskih usluga poput učenja kur'ana, džennaza i slično. Zatim osnivanje islamske zajednice na ovim temeljima i veća angažiranost na osvješćivanju bošnjaka a i  drugih naroda i povezivanje sa drugim muslimanskim narodima, mezhebima i pravcima a sve u svrhu saradnje na dobru i čestitosti.

 

Ali baš je u tom ”grijeh” sunnetlija.

Čuvarima nije u cilju ovakvo shvatanje islama jer onda im nestade fotelja i materijalne koristi kao i ugleda među svijetom a ponajviše lagodnog života bez muke i ”uhljebljavanja” u institucijama.

Nevolja koja je pogodila sunnetlije je mnogostruka a ponajviše se odnosi na hapšenja, laganja, ucjene i prijetnje što je i dijelom urodilo plodom pa su mnoge sunnetlije poklekli i otpali od ideje i pravca Poslanika, s.a.v.s. a neki su čak postali tajni špijuni i saveznici Čuvarima dok su javno ”ostali” na pravcu sunnetlija.

Proizvod ovih tajnih sluga Čuvara je da među sunnetlijama ima pripadnika sekte Haridžija ili tekfir-džemata a koja kao što je poznato sve muslimane koji se ne slažu s njima proglašava nevjernicima i dozvoljava njihovu krv. U prilog tome ide i pojava grupice koja zaista postoji u Beču (Austrija) koja u mnogome podsjeća na haridžije ili tekfir-džemat. Vođa ovih ljudi je izvjesni Nedžad Balkan zvani Ebu Muhammed. Ovu pojavu su slugani Čuvara iskoristili da sve ostale neposlušnike okarakterišu kao nove haridžije i pripadnike tekfir-džemata na koje su lagali tako žestoko da bi se i sami Čuvari postidjeli od onoga što su izrekli o mnogim daijama i muslimanima. Iako Nedžad Balkan i njegovi sljedbenici egzistiraju među Bošnjacima sunnetlijama i vrbuju ih u svoje redove zna se da nisu imali većeg uspjeha na tom polju ali to nije zaustavilo Čuvare i njihove sluge da svakog sunnetliju neposlušnika pripišu toj skupini. Što je naravno rezultiralo revoltom a i reakcijom policijskih organa a sve po nagovoru Čuvara i slugana da su oni opasnost ne samo po IZ-e već i po državu BiH-a. Što je i dokazala nedavna policijska akcija u Maoči i u drugim mjestima.

Čuvari zajedno sa svojim slugama ne prežu ni od čega da bi obranili nešto što ne postoji a to je nekakav ”Bosanski islam” i ”Islamska tradicija Bošnjaka” kao što ne postoji nešto ili neko ko se zove ”Vehabija”. Bosanska mora je tek počela ali nekada more pređu u lijepe i ugodne snove. Allah je svemoćan i On okreće ljudska srca pa možda okrene i bošnjake da shvate da ima sunnetlije nisu neprijatelji već su im neprijatelji Čuvari koji im izbijaju teško zarađeni novac iz džepa a sve pod izgovorom ”vjerske usluge”. Od nedavno se nazire zora (sahva) mnogih Bošnjaka koji su prihvatili sunnetlijske ideje i pravac ali i mnoge druge Bošnjake koji nisu od tog pravca ali su na strani sunnetlija. Čuvari su pretjerali a bošnjački narod ne voli kada ga neko laže i još k tome koristi vjeru da bi prikrio svoje pogrešne postupke. Bošnjaci su ponosan narod ali također nisu dovoljno upućeni u islamske nauke i sve dok ne budu ispravno educirani i poučeni biće laka meta za mnoge samozvane Čuvare, koji čuvaju nešto čega nema. Allah neka je na pomoći u ovim teškim danima….amin

 

2 komentara

  1. ALLAH s.v.t. te nagradio za ovaj text i na jasno ukazanu dijagnozu B-H Muslimana. Samo još treba u tradicionalni Bosanski Islam dodati genocid koji ima tendenciju neograničenog trajanja nad Bošnjacima kao i njihov zaborav.

Komentariši