Bombaške napade izvodi neupućena i zalutala omladina I.dio

Bombaške napade izvodi neupućena i zalutala omladina I.dio

Subota, 03 Srpanj 2010 17:32 Admin313

 

BOMBAŠKE NAPADE IZVODI NEUPUĆENA I ZALUTALA OMLADINA

Autor: Šejh Husejn Mahmud,Allah ga sačuvao!

Neka je hvaljen Allah i neka je salawat i selam na Njegovog Poslanika.

A potom:

 

Pročitao sam većinu fetwi koje su izdate od strane učenjaka, da'ija i studenata znanja – znanih i neznanih – u pogledu bombaških napada (koji su se desili na Arapskom Pokuotoku) i njihov hukm (propis) u šeri'atu.

I vidio sam da su sve one zasnovane na istim argumentima, od kojih su najvažniji:

1. da su oni koji su izveli ove bombaške napade neupućena zavedena omladina.

2. da je zemlja u kojoj su se odigrali ovi napadi muslimanska zemlja.

3. da su oni koji su ciljani bili ehlul-emān [1], ehludh-dhimme [2] i ehlul-hudnah [3].

4. da je među žrtvama bilo nevinih muslimana, nedužnih, bez ikakve krivice.

5. da ove operacije pomažu nevjernicima protiv nas, i da im daju opravdanje da se miješaju u naše unutrašnje stvari, da guše i spriječavaju da'wu i da nanose štetu da'ijama.

Ovo su najvažniji argumenti na kojima su zasnovane ove fetwe; one su objavljene u različitim magazinima, dnevnim novinama, na forumima i web-sajtovima, da obavijeste neupućenu zavedenu omladinu da se vrati na pravi put, da bi se spriječilo prolivanje nedužne krvi i da bi čovječanstvo moglo sačuvati svoje živote i imetke.

I nama nije ostala duga opcija, osim da se pokorimo ovim fetwama – jer, zaista, mi nismo poznati učenjaci, niti znameniti studenti znanja.

Pa ipak, ove fetwe su nam pričinile neke poteškoće – obzirom da se suprotstavljaju nekima od stvari koje su nas učili isti ljudi koji su izdali te fetwe; i obzirom da se te fetwe također suprotstavljaju mišljenjima drevnih učenjaka, citiranih u tim istim fetwama.

A mi smo pročitali Allahovu Knjigu (našli smo par mushafa) i također pročitali neke od hadisa Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem – i našli smo da oni nisu u skladu sa našim razumijevanjem ovih fetwi. I upravo iz ovog razloga, mi ovdje spominjemo neka od pitanja, koja su izazvala našu zabunu; i možda će Allah inspirisati nekog od učenjaka da nam razjasni ova pitanja, da otkloni naše sumnje i nesporazume koji su prodrli u naše mozgove i srca, usled naše gluposti i pomanjkanja šeri'atskog znanja…

1. Da su oni koji su izveli ove bombaške napade neupućena zavedena omladina.

Mi pitamo: Odakle vam to da su ovi napadi izvedeni od strane muslimanske omladine? Da li je iko od njih došao i rekao vam da su oni zapravo ti koji su izveli ove akcije?

Zar nas vi niste učili da je dio našeg šeri'ata da optužba ne može postojati bez ikakvog dokaza krivice? Iz kojeg ste razloga uperili svoje optužujuće prste protiv muslimanske omladine, bez ikakvog dokaza da njima potkrijepite ove svoje tvrdnje? Ili je ovaj način optuživanja dozvoljen u našem šeri'atu? Molimo vas, razjasnite nam ovo i neka vas Allah nagradi!

Mi ne kažemo da mudžahidi nisu izveli ove napade – niti smo sigurni da oni to nisu; ali pitanje ostaje: Odakle ste otkrili da su to zaista oni? Jeste li to saznali sa CNN-a, ili sa arapske informativne mreže – čija situacija vam je vrlo dobro poznata, kojom također upravlja režim, čije stanje nije nepoznato nijednoj jedinoj osobi! Zar Allah Uzvišeni nije rekao:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ [٤٩:٦

”O vjernici, ako vam nekakav nepošten čovjek donese kakvu vijest, dobro je provjerite, da u nezananju nekome zlo ne učinite, pa da se zbog onoga što ste učinili pokajete.” [4]

 

Pa, da li ste provjerili svoje vijesti prije nego što ste naštetili mudžahidima ovim tvrdnjama?

I tražimo od vas, o uvaženi učenjaci, molimo vas da nam razjasnite, koristeći šeri'atski zasnovane dokaze da su mudžahidi (ili ova ”omladina”) – neupućeni devijanti, kako mi ne bismo bili obmanuti od strane njih i njihove ”džihadske” ideologije.

I kako bi samo divno bilo kada bi makar jedan od ovih TV kanala organizovao debatu ili raspravu između učenjaka i nekih od mudžahida unutar zatvorene i bezbjedne prostorije, u gradu Mekke ili Medine (kako Amerikanci ne bi bili u stanju da ih uhapse, pošto Amerikancima – barem kako nam se govori – nije dozvoljeno da uđu u ova dva sveta grada); i sigurno, ovo će se desiti samo nakon što ”islamski, pravedni, čisti Welijul-Emr” dā svoju dozvolu. A tada, nakon debate i diskusije, da mudžahidi mogu otići i sigurno i bezbjedno se vratiti u svoja mjesta i na svoje položaje – poput Amerikanaca ili nekih za koje ste vi rekli da su ehlul-emān, koje nije dozvoljeno ni pipnuti, da bi mogli čuti Allahove riječi – i onda otpratite ove Amerikance na mjesto bezbjedno i pouzdano. [5]

Slično ovome, u ovoj debati, neka ovi mudžahidi čuju Allahove riječi, a onda ih otpremite na bezbjedno mjesto. Allah vam, a i nama, dao sposobnost da učinimo svako djelo pravednosti!

2. ”Zemlja u kojoj su se zbili ovi napadi je muslimanska zemlja”

I ovo je također kod nas izazvalo zbunjenost! Jer, mi zbilja nismo pametni – mi ništa od ovoga ne možemo shvatiti niti razumijeti, niti naši umovi imaju sposobnosti da izvrše pravo rezonovanje, niti da istraže ove zamršene stvari!

Je li Afganistan muslimanska zemlja?

Je li Čečenija muslimanska zemlja?

Je li Palestina muslimanska zemlja?

Je li Kašmir muslimanska zemlja?

Je li Istočni Turkistan muslimanska zemlja?

Je li Bosna muslimanska zemlja?

Jer, zaista ste vi izdavali fetwe govoreći da je dozvoljeno koristiti bombe i eksplozije u ovim zemljama i to ste nazvali džihadom. Pa, šta je sa ovom zemljom (Arapskim Poluotokom), pa ona nije kao njene sestre???

Zašto se ratovanje izvan Arapskog Poluotoka smatra džihadom, i zašto se nenamjerno ubijanje muslimanskih civila (do koga ponekad nenamjeravano dođe) na drugim mjestima, mimo Arapskog Poluotoka, također smatra džihadom? I dizanje zgrada u zrak na drugim mjestima, mimo Arapskog Poluotoka, se smatra džihadom? I zašto je borba protiv onih vladara koji su se ujedinili sa nevjernicima smatrana džihadom, sve dok to nije na Arapskom Poluotoku? I borba protiv okupatorskog neprijatelja je smatrana džihadom, osim na Arapskom Poluotoku? Ali, kada se ove stvari dogode na Arapskom Poluotoku, to više nije ”džihad”, već je to tada ”terorizam”?!

Mi smo posmatrali i svojim ograničenim razumima primjetili da:

Režim iz Kabula – ”Karzai” režim je režim koji izjavljuje da je muslimanski… Režim iz Rijada je također režim koji izjavljuje da je muslimanski!

Režim iz Kabula je pružio svu svoju odanost i savezništvo nevjerničkim Amerikancima… Režim iz Rijada je također pružio svoju odanost i savezništvo nevjerničkim Amerikancima!

Režim iz Kabula vodi rat protiv muslimana i ispravnih reformatora… Režim iz Rijada također vodi rat protiv muslimana i ispravnih reformatora!

Afganistan je koloniziran od strane krstaša… I Arapski Poluotok je koloniziran od strane krstaša – rastućom snagom!

Kabulski režim je uspostavljen od strane Amerikanaca… Režim iz Rijada je uspostavljen od strane Britanaca, a onda su Amerikanci uspostavili svoju vlast u njemu (baš kao u zemljama do nje)!

Kabulski režim vlada zakonom mimo Allahovog zakona u mnogim stvarima… Režim iz Rijada također vlada zakonom mimo Allahovog zakona u mnogim stvarima!

Afganistanski narod poziva na protjerivanje Amerikanaca iz njihove zemlje… Slično, i narod Arapskog Poluotoka poziva na protjerivanje Amerikanaca iz njihovih zemalja!

OSIM što postoji jedna jedina razlika između ove dvije zemlje:

U Afganistanu nema svetih mjesta, koji su oskrnavljeni od strane nevjernika, kao što je to slučaj sa Hidžazom, gdje leže Mekka i Medina… Pa, ako je to ta razlika koja dopušta i čini dozvoljenim produženje nevjerničke okupacije Arapskog Poluotoka – molimo vas, razjasnite nam to, Allah vas nagradio!

Korisna napomena: Spominjanje režima i njihovih osnivača

 

Režimi u Maroku, Alžiru, Tunisu, Libanonu i Siriji su ustvari vlade koje su postavljene nad muslimanima od strane Francuske!

Režimi Omana, Emirata, Kuwaita, Bahreina i Jordana su vlade koje su postavljene od strane Britanije!

Režimi Rijada, Egipta, Qatara i Iraqa (prijašnji, bivši režim) su vlade postavljene od strane Amerike!

Mješoviti režimi: Sudan, zemlja protiv koje su se režimi Rijada i Egipta borili, samo zato što se nije pokorila ciljevima Amerike. Onda Libija… nemamo pojma ko je uopšte doveo na vlast onoga vladara tamo da vlada nad muslimanima!

I zato mi pitamo:

Zašto se borba protiv Rusa smatra ”džihadom”?

I borba protiv Hindusa je ”džihad”?

I protiv Budista u Kini je ”džihad”?

I protiv Srba je ”džihad”?

I protiv Židova je ”džihad”?

I protiv Filipinaca je ”džihad”?

I protiv Eritrejaca je ”džihad”?

I protiv tadžičkih komunista je ”džihad”?

I protiv pripadnika ”Ba'th” partije je ”džihad”?

Međutim, kada je u pitanju borba protiv Amerikanaca, protiv onih koji su vodeća pokretačka snaga iza svih ovih ratova u kojima se muslimani ubijaju, karakter te borbe se mijenja iz ”džihada” u ”terorizam”?

Naši ograničeni umovi su nesposobni da ovo razumiju; zato ste dobrodošli da nam ovo rasvjetlite. Allah vas nagradio!




[1] ljudi zaštićeni sporazumom o zaštiti

[2] oni koji plaćaju džizju islamskoj vlasti da bi ostali unutar granica svoje zemlje

[3] pripadnici naroda sa kojim je zaključen ugovor o primirju

[4] sura el-Hudžurat, 6. ajet

[5] “Ako te neki od mnogobožaca zamoli za zaštitu, ti ga zaštiti da bi saslušao Allahove riječi, a potom ga otpremi na mjesto pouzdano za njega.” (sura et-Tewbe, 6. ajet)

Bombaške napade izvodi neupućena i zalutala omladina II.dio

Nedjelja, 04 Srpanj 2010 21:15 Admin313

 

Autor: Šejh Husejn Mahmud

3. ”Oni koji su ciljani su ehlul-emān, ehludh-dhimme i ehlul-hudnah

Ovo je još jedna nedoumica koju nismo mogli razriješiti.

 

Što se tiče toga da su oni ehludh-dhimme [1] : Koliko mi znamo, prema onome čemu ste nas vi učili iz knjiga selefa, ehludh-dhimme su ljudi, Židovi i kršćani, koji žive u islamskim zemljama i islamski zakon se primjenjuje na njima… Dakle, nikako ne može biti ehludh-dhimme na Arapskom Poluotoku [2]… Naime, zakoni islama nisu primjenjeni nad Amerikancima (na Arapskom Poluotoku), jer vladari Poluotoka čak ne vladaju njima na prvom mjestu! Pa ipak, ovi nevjernici su udarili sebi temelje svuda po Arapskom Poluotoku. Otkada su to oni postali ehludh-dhimme? Molimo vas, odgovorite nam, Allah vas nagradio!

A u vezi toga da su oni ehlul-hudnah [3] : Tada ste nas učili da su ehlul-hudnah pripadnici onog neprijateljskog naroda sa kojim smo se dogovorili da između nas obustavimo neprijateljstvo i borbu za poznati vremenski period, i da oni ostanu u svojoj zemlji, i da se ne bore protiv muslimana, i da ne pomažu drugima protiv muslimana…

A američke trupe su u muslimanskim zemljama, i ovoga momenta vode nemilosrdan rat protiv muslimana u Iraqu, Afganistanu, Filipinima, Sudanu, Palestini, Čečeniji, Tadžikistanu i Turkistanu – štaviše, na svakom dijelu Zemlje oni predvode međunarodni krstaški pohod protiv islama. Pa, kako je moguće da oni budu ehlul-hudnah?

I također, voljeli bismo znati – koji od ”muslimanskih” vladara bi bio sposoban da ”vodi mirovne pregovore” sa Amerikancima (u njihovom krstaškom ratu)? Molimo da nam odgovorite, Allah vas nagradio!

A u vezi toga da su oni ehlul-emān [4] : Onda moramo pitati – Ko im je dao emān (sigurnost)? Je li to onaj vladar, oko čijeg kufra postoji idžma’ (konsenzus) učenjaka zbog njegovog muwalāt (savezništva) sa nevjernicima?! [5]

Ili je to onaj vladar, u vezi čijeg kufra postoji idžma’ učenjaka zbog njegovog propisivanja zakona mimo Allahovog Zakona?! [6]

Ili je to onaj vladar, u pogledu čijeg kufra postoji idžma’ učenjaka zbog njegovog dozvoljavanja (ohalaljivanja) kamate, grijehova, zločina, hereza (otpadništva) i kufra [7] i ovakve odgaja sa fabrikovanim ljudskim zakonima u nastojanju da otkloni islam iz srca muslimana?!

Zaista, ova stvar nas je duboko zaprepastila: Jer mi nikad nismo učili da li bi ovakav vladar, u ovakvoj situaciji, mogao ponuditi validnu garanciju bezbjednosti (‘ahd el-emān) ili ne! Učili smo jedino da li će brak čovjeka koji je poput ovog vladara biti validan ili ne ! [8] I da li će čovjek poput ovog vladara biti prihvaćen kao welijj (staratelj) prilikom vjenčanja svoje sopstvene kćerke – a da ne govorimo o njegovom davanju garancije sigurnosti neprijateljima islama, koja će biti nametnuta svim muslimanima da je se pridržavaju!

A ‘ulema je protekfirila (proglasila nevjernikom) egipatskog pisca, koji je u svojoj knjizi napao islam, tako da su učenjaci izdali fetwu kojom tog pisca razdvajaju od njegove žene. [9] Pa, zar ne bismo trebali nevjernikom proglasiti one koji vode rat protiv islama danju i noću, u službi krstaša i cionista, izjavljujući svoju vjernost njima i uspostavljajući nad muslimanima njihovo neprijateljstvo!?

Učili smo o ”Deset stvari koje poništavaju islam” [10] Upravo ste vi oni koji ste nas tome učili… Pa, ako sada od nas tražite da ih ukinemo – onda nam, molimo vas, to jasno naredite, jer mi ne razumijemo puste nagovještaje!

Nešto drugo nas je dovelo u veliku nedoumicu:

Je li dozvoljeno dati garanciju sigurnosti nevjerniku koji želi da ubije muslimane?

Ili, još bolje: Je li dozvoljeno dati garanciju sigurnosti nevjerniku koji je ubio muslimane, i nastavlja da ubija muslimane?

I da li je dopušteno njima dozvoliti da otvore vojne baze svih mogućih vrsta: kopnene, pomorske, vazdušne,… i pomagati nevjerničku vojsku svim vidovima podrške i pomoći, i davati im sve što im treba da okupiraju muslimanski narod, i pomagati ih u ubijanju i protjerivanju muslimana, a sve u ime ”sigurnosti”, koja je spomenuta u Allahovoj knjizi i sunnetu Njegovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem?

Također, da li je muslimanu dozvoljeno štititi brata muslimana (ili mu dati garanciju sigurnosti), koji je neopravdano ubio muslimana i spriječavati izvršenje kazne nad njim? Pa, ako ovo nije dozvoljeno, kako onda garancija sigurnosti može biti data nevjernicima koji ubijaju na hiljade muslimana, uništavaju njihove države, pljačkaju njihove imetke i ohole se nad njihovoj časti, i spriječavaju (odvraćaju) muslimane od samoodbrane i džihada za svoju vjeru, čast, zemlju i krv?!?!

Mi priznajemo: Tražili smo garanciju sigurnosti poput ove u Qur'anu i sunnetu… nismo našli nijedan takav primjer. Onda smo pogledali u Toru i Evanđelje… nismo našli ništa slično. Tražili smo čak i u spisima Hindusa i Budista… opet bez uspjeha. Onda smo tražili u međunarodnim, od strane ljudi sastavljenim zakonima kufra – i nismo našli ništa slično ovoj vrsti garancije sigurnosti!

Pa, u kom zakonu, bilo islamskom ili zakonu kufra, možemo naći ovu vrstu garancije sigurnosti?! Gdje bismo trebali pogledati? Molimo, pomozite nam svojim odgovorom, Allah vas nagradio!

Čovjek po imenu Ibnul-Qajjim (čuo sam da je on učenjak islama) je jedanput rekao u svojoj knjizi, zvanoj ”Zadul-me'ad”:

”A od upute Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem, je i to da bi on, kada bi sklopio mirovni sporazum sa nekim plemenom, a oni prekšili sporazum, ili ga samo neki od njih prekršili, dok bi ostali bili zadovoljni primirjem i priznavali ga – on bi, sallallahu ‘alejhi we sellem, napao sve njih zajedno i sve ih smatrao kao prekršioce ugovora. Takav je bio slučaj sa plemenima Benu Qurejdha, Benu Nadir, Benu Qajnuqa’, a također sa stanovnicima Mekke. Dakle, ovo je bio sunnet Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem, u ophođenju sa onima koji su podmukli prekšioci ugovora.”

Ibnul-Qajjim je također rekao:

”A Ibn Tejmijje je dao fetwu da se napadnu Istočni Kršćani nakon što su oni pomogli neprijateljima muslimana u ratu, pomažući im u novcu i oružju – IAKO oni sami nisu napali muslimane; ali on (Ibn Tejmijje) ih je video kao prekršioce sporazuma, kao što su Qurejšije prekršile ugovor sa Poslanikom, sallallahu ‘alejhi we sellem, kada su pomogli Benu Bekru ibn Wa'il u borbi pritiv njegovih saveznika.”

Pa, ako je ovo slučaj kada oni sami ne vode rat protiv nas – šta onda sa ovim Amerikancima i Britancima koji nemilosrdno vode krstaški rat protiv nas? Zaista je ova važna izjava (Ibnul-Qajjima) samo povećala sumnje i nedoumice u našim srcima, i natjerala nas da povjerujemo u terorističke mudžahide! Molimo vas, da li imate ikakvo objašnjenje koje će biti u stanju ukloniti koprenu sa naših očiju – Allah vas nagradio!




[1] “Borite se protiv onih kojima je data Knjiga, a koji ne vjeruju ni u Allaha ni u onaj svijet, ne smatraju zabranjenim ono što Allah i Njegov Poslanik zabranjuju i ne ispovijedaju istinsku vjeru – sve dok ne daju glavarinu poslušno i smjerno.” (sura et-Tewbe, 29. ajet)

[2] Zemlju u vezi koje je Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, naredio: “Protjerajte Židove i kršćane sa Arapskog Poluotoka”. Hadis su zabilježili Buhari (3053, 3152), Muslim (1551, 1637, 1767), Tirmidhi (1606), Ahmed (1/195, 10/144), Darimi (2/306), Buhari u “Et-Tarihul-Kebir” (4/57), Bejheqi u “El-Kubra” (18750), Malik u “Muwetti” (3/88), “Es-Silsila es-Sahiha” (1132).

[3] Hudnah: Literarno (jezički) znači “prekid, zastoj, pauza, mir,…”, itd.

[4] Ehlul-emān: Literarno (jezički): “oni kojima je data (garancija) sigurnost”

[5] Kao što je rekao šejh Bin Baz: “Islamski učenjaci su saglasni na činjenici da ko god pomogne nevjernicima protiv muslimana, ili sarađuje sa njima BILO kojim vidom podrške – onda je ta osoba nevjernik, baš kao i oni.” (“Medžmu’ fetawa Bin Baz”, 1. tom, 274. str.)

[6] Ibn Kethir je rekao: “Pa, ko bude ostavio jasni šeri'at, objavljen Muhammedu, sinu Abdullahovom, pečatu svih vjerovjesnika, i bude tražio da mu se sudi po drugim zakonima, i ko bude tražio da mu se sudi po prijašnjim, derogiranim zakonima on je nevjernik. Pa, kakav je onda onaj koji traži da mu se sudi po Jasiqu i pretpostavi tu knjigu Qur'anu i sunnetu. Ko to bude uradio, nevjernik je po idžma'u svih muslimana.” (“El-Bidaje wen-Nihaje”, 3. tom, 119. str.)

[7] Ibn Tejmijje kaže: “Poznato je iz idžma’a (konsenzusa) svih muslimana da ko god dozvoli slijeđenje drugog šeri’ata (vjerozakona) mimo šeri’ata Muhammeda, sallallahu ‘alejhi we sellem, on je kafir i to je poput kufra onoga koji vjeruje u jedan dio knjige, a ne vjeruje u drugi njen dio” (‘’Medžmu’ul-fetawa’’, 28. tom, 524. str.)

[8] Imam i muhaddis, šejh Ahmed Šakir je napisao: “Subhanallah! Neka svaki musliman i muslimanka zna da su ovi ljudi izišli da se bore protiv ljudi zbog njihove vjere i čine tenāsur (uzajamno pomaganje) sa Allahovim neprijateljima – pa, ko god se ženi od ovih ljudi, onda je njegov brak bātil (neispravan), poništen je iz samog korijena, i nije ga moguće proglasiti ispravnim; i nijedna jedina stvar ne ostaje na snazi iz toga braka – pripadnost, nasljeđe, i sl. I neka znaju da ko god se već (prije saradnje ovog naroda sa neprijateljem i prije kufra tog naroda) od njih oženio – njegov brak je poništen. Isto tako, oni među njima koji se pokaju, vrate svome Gospodaru i svome dīnu, vode rat protiv Allahovih neprijatelja i pomažu islamski ummet, onda im njihove supruge (sa kojima su bili u braku za vrijeme svog odmetništva) ili vjerenice – nisu dozvoljene. Ne, već je, nakon njihovog pokajanja, njima obaveza ponovo obaviti vjenčanje, da bi time njihov brak bio validan i zakonit. A ovo je nešto što je jasno i očigledno.” (Vidi “Kelimetu haqq”, 126.-137. str.)

[9] Jer je ona muslimanka, a on kafir, a ženi muslimanki je stogo zabranjeno da bude u braku sa nevjernikom. (op.prev.)

[10] Osma stvar koja poništava islam (koja izvodi iz vjere) je: ‘’Pomaganje nevjernicima i saradnja sa njima protiv muslimana.’’ Kao što je rekao Uzvišeni Allah: “A onaj među vama koji ih (nevjernike) uzme za ewlije (zaštitnike, prijatelje, pomagače), on je od njih (nevjernika).” (sura el Ma’ide, 51. ajet)

Komentariši