BOMBAŠKE NAPADE IZVODI NEUPUĆENA I ZALUTALA OMLADINA 3.dio

BOMBAŠKE NAPADE IZVODI NEUPUĆENA I ZALUTALA OMLADINA 3.dio

Autor: Šejh Husejn Mahmud

4. ”Među žrtvama je bilo nevinih muslimana, nedužnih, bez ikakve krivice ”

Čovjek zvani Ibn Tejmijje (čuo sam da ga neki zovu šejhul-islam) je jednom rekao:

”A učenjaci su saglasni da, ako se nevjernička vojska opaše koristeći zarobljene muslimane koji su u njihovim rukama kao živi štit, a postoji opasnost za ostatak muslimana ukoliko se neprijatelj ne napadne – onda je dozvoljeno napasti ih, čak i ako će to voditi do ubijanja muslimana koji su korišteni kao živi štit.” [1]

I također, drugi čovjek, po imenu Ibn Qāsim je rekao u svojim bilješkama:

”Ako oni koriste muslimane kao štit, onda ih nije dozvoljeno napasti – osim kada postoji strah (da je veća opasnost ako neprijatelj ne bude napadnut). Onda ih je dozvoljeno napasti, ciljajući u neprijatelja. I ne postoji dokaz protiv ovoga (ove dozvoljenosti).” [2]

Imali ste običaj da nam govorite:

”Obaveza je slijediti učenjake selefa (prvih generacija).”

A sada nam govorite:

”Bacite njihove fetwe o zid, i slijedite ono što vam sada mi govorimo!”?

Zaglibljeni smo i zbunjeni između vas i terorista mudžahida, jer oni izjavljuju da je obaveza slijediti selefe u pitanjima džihada!

Ali, ni nismo sa ovim teroristima – mi smo sa vama; mi znamo da nije dozvoljeno ubiti muslimana. Također znamo da je to jedan od najvećih zločina i grijeha…

Ali da li biste se složili sa nama ako bismo rekli da je dozvoljeno ubiti samo nevjernike zapadnjake? A ako kažete da su oni civili i da nije dozvoljeno ubijati cvile…

Onda, biste li se složili sa nama ako bismo rekli da je dozvoljeno ubiti samo američke trupe smještene na Arapskom Poluotoku, zbog njihovog zločina ubijanja muslimana i okupiranja islamskih zemalja?

Mogli biste reći da bi eksplozije i bombaški napadi ipak mogli dovesti do smrti nedužnih muslimana… A šta onda ako bismo se mi složili da ne upotrebljavamo nikakve eksplozive niti bombe? Šta ako bismo legli i u zasjedi ih čekali, da ih likvidiramo pojedinačno? Na ovaj način, nikakva šteta se ne bi desila nijednom muslimanu!

Pa, molimo vas, dajte nam bar jednu fetwu ili pola fetwe, ili makar četvrt fetwe u kojoj stoji da je barem dozvoljeno ubiti neprijateljskog agresora, za koje su se drevni učenjaci, selefi, kolektivno složili da je wadžib (obaveza) boriti se protiv njih! [3]

Molimo vas, dajte nam fetwu, Allah vas nagradio! Ili barem dajte nam fetwu koja govori da je haram (zabranjeno) ubijati agresorske američke vojnike – da bismo mi i cijeli svijet konačno mogli predahnuti!

5. ”Ove operacije pomažu nevjernicima protiv nas, i daju im opravdanja da se miješaju u naše unutrašnje poslove, da guše i spriječavaju da'wu i nanose štetu da'ijama”

A ovo je još i više zbunjujuće!

Mi smo mislili da su ovi nevjernici oduvijek pokušavali miješati se u naše unutrašnje poslove – u posljednjih 14 stoljeća! I prije New Yorka i Washingtona… prije bombaških napada u Rijadu i Hobaru… prije okupacije Palestine, Arapskog Poluotoka i Afganistana… Čak od kada je Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, zasnovao prvo islamsko društvo u svojoj Medini! Pa, šta se to promijenilo od tada?

Mislili smo da se ovi nevjernici nikada neće prestati boriti protiv nas, sve dok nas ne odvrate od naše vjere, ako budu mogli, bez obzira borili se mi protiv njih ili ne! [4] Kako smo samo glupi bili!

Mislili smo da ovi nevjernici nikada neće biti zadovoljni nama, sve dok ne budemo slijedili njihovu vjeru, bez obzira dizali ih mi u vazduh ili ne! [5] Kako smo samo obmanuti bili!

Mislili smo ovi nevjernici oduvijek troše svoje imetke da odvraćaju ljude sa Allahovog puta, bez obzira čekali ih mi u zasjedi ili ne! [6] Kako smo samo neupućeni bili!

Mislili smo da ovi nevjernici neće oklijevati da daju sve od sebe da nas upropaste, i da nikad neće prestati boriti se protiv naše vjere, bez obzira vodili mi džihad protiv njih ili ne! [7]

O, Allahov Poslaniče! Ne napadaj karavane Qurejšija, jer će oni to iskoristiti kao izgovor da uzvrate na napad!

O, Allahov Poslaniče! Ne bori se protiv mušrika na Arapskom Poluotoku, jer će se se svi oni ujediniti u rat protiv nas! [8] 

O, Allahov Poslaniče! Ne sakupljaj svoje borce protiv bizantijskog cara, jer ako bizantijski car sakupi svoju vojsku protiv nas – mi onda nemamo nikakve šanse protiv njegove vojske!

Ne, već bi o ovome trebalo voditi diskusije i intelektualne debate, i voditi džihad perom i jezikom, a ne sabljom i zubima!

O, Allahov Poslaniče! Ne šalji vojsku Usame ibn Zejda!

O, halifo Allahovog Poslanika! Ne šalji vojsku Usame ibn Zejda! Samo ćeš dati Bizantincima opravdanje da nas napadnu, a mi smo ništa u poređenju sa Bizantincima. Vidi nas… a vidi Bizantince!

O, halifo Allahovog Poslanika! Pa šta ako su se Arapi vratili u nevjerovanje? Ostani u Medini, ne idi za njima da ih ubijaš. Ne, već ih pozivaj u islam blago i popustljivo, jer smo mi slabi ovih dana! Pa šta ako oni ne daju zekat? Na posljetku, oni i dalje klanjaju namaz! [9]

O, halifo Allahovog Poslanika! Ne bori se protiv svjetske super-sile, jer muslimani nemaju šanse protiv njih! Ne, već bi ih trebalo pozivati u islam kroz forume, diskusije, predavanja, debate, lekcije i drugim različitim dostupnim sredstvima.

Zaista, kako smo samo bili slijepi!

Mi smo neupućena zavedena omladina – mi ne vagamo svoja djela niti svoje riječi, i mi nestrpljivo srljamo u sve što radimo! Mi se želimo boriti protiv svih mušrika kao što se svi oni bore protiv svih nas! [10]

SubhanAllah!

U kakvo smo se neznanje utopili! Svaki put kada smo začuli vrisak ili čuje za napredovanje ka neprijatelju, žurili smo ka njemu, tražeći smrt! [11] Šta smo mi mislili?

Svaki put kad bi nevjernici ubili našu braću, uništavali naše mesdžide i okupirali naše zemlje, mi smo se borili protiv njih! [12]

Pa šta ako Židovi i kršćani (1) ne vjeruju u Allaha, (2) niti u onaj svijet, (3) niti smatraju zabranjenim ono što Allah i Njegov Poslanik zabranjuju, (4) niti ispovijedaju istinsku vjeru? To je njihovo pravo, i to nas ne treba da zanima! [13]

Gdje su pravo na mišljenje i sloboda? Otkud ova zaostalost?

Išli smo u boj, bogati i siromašni, zdravi i bolesni, u opasnosti i bezbjednosti! [14] Mislili smo da ostvarujemo vrhunac islama kroz džihad! [15] Kako smo samo neupućeni bili! SubhanAllah!

Bacali smo sami sebe u propast, bez imalo razmišljanja ili sagledavanja posljedica! [16]

Džihad!!! Džihad!!! Džihad!!!

Zar ne razumijemo ništa drugo osim džihada?

Pa šta ako su neprijatelji upali u naše posjede, oteli naše zemlje, ohalalili sebi naše bogatstvo i čast i ismijali našu vjeru? Pa šta?! Zar ne postoje načini da se iznađu druga rješenja osim džihada?!

Zašto ne učimo od onih koji sjede [17], koji su odgovorili pozivu intelektualnosti i napustili džihad, i koji sjede dok rade na razvijanju zemlje, pozivajući svojoj kulturi pokornosti i bezbjednosti?!

Šta mi imamo sa ovim stvarima, poput prašine, rāna, smrti, sablji i kopalja? Šta je sa nama i sa ovom žudnjom za penjanjem na vrhove planina i borbom protiv svih?!

Izgleda da mi ne razumijemo ništa drugo, osim udaranja po vratovima [18], ubijanja [19] i terorisanja! [20]

Zašto mi ne postanemo milostivi prema nevjernicima [21], i ponizimo se njima, kako bi oni mogli postati muslimani? [22]

Zašto se mi ne uključimo u trgovinu, poslove izgradnje i poljoprivredu – i prestanemo govoriti o džihadu?

I da li je ovo uopšte vrijeme za džihad!?!? Mi smo u 21. vijeku!!! Ovo je doba interneta i svemirskih istraživanja! Šta je sa nama i sa ovim džihadom!?

O, SKUPINO UČENJAKA! SPASITE NAS OVE ZABLUDE…!!!

O, Allahu! Nadahni omladinu ovog ummeta ispravnošću i pravednošću.

 
[1] “Medžmu’ul-fetawa”, 28. tom, 546. str. i 20. tom, 52. str.

[2] “El-Hašijja ‘ala er-Rewdh”, 4. tom, 271. str.

[3] Šejhul-islam Ibn Tejmijje je rekao: “Prva obaveza poslije imana je odbijanje neprijateljskog agresora koji juriša na vjeru i dunjalučke stvari” (“El-Fetawa el-Kubra”, 4/608.)

[4] Molimo vas, naučite nas pravom načinu da učinimo tahrif (iskrivljavanje) 217. ajeta sure el-Beqare: “I oni će se neprestano boriti protiv vas, da vas odvrate od vaše vjere, ako budi mogli.”

[5] Molimo vas, naučite nas pravom načinu da učinimo tahrif 120. ajeta sure el-Beqare: “I neće tobom biti zadovoljni ni Jevreji ni kršćani, sve dok ne primiš njihovu vjeru.”

[6] Molimo vas, naučite nas pravom načinu da učinimo tahrif 36. ajeta sure el-Enfal: “Oni koji ne vjeruju troše imanja svoja da bi od Allahova puta odvraćali. Oni će ih, sigurno, utrošiti, zatim će, zbog toga, žaliti i na kraju će pobijeđeni biti. A oni koji ne budu vjerovali – u Džehennem će biti potjerani”

[7] Molimo vas, naučite nas pravom načinu da učinimo tahrif 118. ajeta sure Ali Imran: “O vjernici, za prisne prijatelje uzimajte samo svoje, ostali vam samo propast žele: jedva čekaju da muka dopadnete, mržnja izbija iz njihovih usta, a još je gore ono što kriju njihova prsa. Mi vam iznosimo dokaze, ako pameti imate.”

[8] Molimo vas, naučite nas pravom načinu da učinimo tahrif 172. i 173. ajeta sure Ali ’Imran: ‘’One koji su se Allahu i Poslaniku i nakon zadobijenih rana odazvali, one između njih, koji su dobro činili i bogobojazni bili – čeka velika nagrada; one kojima je, kada su im ljudi rekli: "Neprijatelji se okupljaju zbog vas, trebate ih se pričuvati!" – to učvrstilo vjerovanje, pa su rekli: "Dovoljan je nama Allah i divan je On Gospodar!"’’

[9] Kao što je Omer rekao Ebu Bekru, Allah obojicom bio zadovoljan: “Zar ćeš se boriti protiv ljudi iako je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, rekao: ‘Poslat sam da se borim protiv ljudi, sve dok ne posvjedoče da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov Poslanik, i dok ne počnu klanjati namaz i davati zekat. Pa, kada to učine, od mene su sačuvali svoju krv i svoje imetke, osim kada to pravo islama zahtijeva’ ?” Pa mu je Ebu Bekr odgovorio: “Zaista je zekat od tih pravā islama. I kunem se Allahom, ako budu odbili da mi daju zekat koji su davali Allahovom Poslaniku, sallallahu ‘alejhi we sellem, zekata koliko vrijedi povodac od deve, ja ću se boriti protiv njih jer to ne daju.” Vidi “Sahih Buhari”, “Kitab Istitābah el-Murtedīn”.

[10] Molimo vas, naučite nas pravom načinu da učinimo tahrif 36. ajeta sure et-Tewbe: ”I borite se protiv svih mnogobožaca, kao što se oni svi bore protiv vas.”

[11] Molimo vas, naučite nas pravom načinu da pobijemo hadis koji je Ebu Hurejre, Allah bio zadovoljan njime, prenio od Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem: ’’Od najboljih stvorenja je čovjek, koji se drži za uzde svoga konja, dok je na njegovim leđima na Allahovom putu; kad god čuje krik (borbe) ili čuje za napredovanje ka neprijatelju, on juri tamo, tražeći (želeći) smrt”. Vidi Muslim (3503) i Ibn Madže (3967).

[12] Molimo vas, naučite nas pravom načinu da učinimo tahrif 75. ajeta sure en-Nisa’: ’’A šta je sa vama, pa se ne borite na Allahovom putu za potlačene, za muškarce i žene i djecu, koji uzvikuju: ‘Gospodaru naš, izbavi nas iz ovoga grada, čiji su stanovnici nasilnici, i Ti nam odredi zaštitnika i Ti nam podaj onoga ko će nam pomoći!’ ’’

[13] Molimo vas, naučite nas pravom načinu da učinimo tahrif 29. ajeta sure et-Tewbe: ’’Borite se protiv onih kojima je data Knjiga, a koji ne vjeruju ni u Allaha ni u onaj svijet, ne smatraju zabranjenim ono što Allah i Njegov Posalnik zabranjuju i ne ispovijedaju istinsku vjeru – sve dok ne daju glavarinu poslušno i smjerno.’’

[14] Molimo vas, naučite nas pravom načinu da učinimo tahrif 41. ajeta sure et-Tewbe: ’’Krećite u boj, bili slabi ili snažni, i borite se na Allahovu putu zalažući imetke svoje i živote svoje! To vam je, da znate, bolje!’’

[15] Molimo vas, naučite nas pravom načinu da poreknemo hadis: ‘’Glava svih stvari je islam, njegov stub je namaz, a njegov vrhunac je džihad’’, koji su zabilježili Tirmizi (2541), Ibn Madže (3963) i Ahmed u ‘’Musnedu’’ (21008).

[16] Kada biste bili u stanju da pobijete predaju, koju su zabilježili Ebu Dawud (3/27) i Tirmizi (4/280), a Tirmizi ju je okarakterisao kao vjerodostojnu, u kojoj Eslem ibn ‘Imran prenosi da je, u žestokoj bici protiv Bizantinaca, jedan čovjek od muslimana napao neprijateljske redove, sve dok nije prodro u njih. Ljudi su povikali: ‘’SubhanAllah! Bacio se svojim rukama u propast!’’ Na ovo im je Ebu Ejjub el-Ensari rekao: ’’Mi bolje znamo o tom ajetu, jer je objavljen u našoj sredini. Bili smo u društvu Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem, prisustvovali događajima sa njim i pomagali mu. A onda, kada se islam proširio i prevladao, ensarije su se okupili jednog dana i rekli: ”Allah nas je počastvovao druženjem sa Poslanikom, sallallahu ‘alejhi we sellem, dok se islam nije proširio i njegovih sljedbenika postalo mnogo. Zavoljeli smo ga više od naših familija, imetaka i djece, ali je sada rat završen, pa ćemo se mi vratiti našim ženama i djeci i ostati sa njima.” Tada je objavljen ajet: ”I trošite na Allahovom putu, i ne bacajte sami sebe svojim rukama u propast!” (sura el-Beqare, 195. ajet), pobijajući ono što smo govorili. Dakle, propast leži u nečijem ostajanju sa svojom familijom i imetkom i napuštanju džihada.” Ebu Ejjub je ostao ustrajan sve dok nije ubijen i zakopan pod zidinama Konstantinopolja.

[17] Molimo vas, naučite nas pravom načinu da učinimo tahrif 95. i 96. ajeta sure en-Nisa’: ’’Vjernici koji se ne bore – osim onih koji su za borbu nesposobni – nisu jednaki onima koji se na Allahovu putu bore imecima svojim i životima svojim. One koji se budu borili ulažući imetke svoje i živote svoje Allah će odlikovati čitavim stepenom nad onima koji se ne budu borili, i On svima obećava lijepu nagradu. Allah će borcima, a ne onima koji se ne bore, dati veliku nagradu, počasti od Sebe i oprost i milost. – Allah prašta i samilostan je.’’

[18] Molimo vas, naučite nas pravom načinu da učinimo tahrif 4. ajeta sure Muhammed: ’’Kada se u borbi s nevjernicima sretnete po šijama ih udarajte sve dok ih ne oslabite.’’

[19] Molimo vas, naučite nas pravom načinu da učinimo tahrif 5. ajeta sure et-Tewbe: ’’Ubijajte mnogobošce gdje god ih nađete, zarobljavajte ih, opsjedajte i na svakome prolazu dočekujte!’’

[20] Molimo vas, naučite nas pravom načinu da učinimo tahrif 60. ajeta sure el-Enfal:  ’’I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj, da biste time terorisali Allahove i vaše neprijatelje.’’

[21] Molimo vas, naučite nas pravom načinu da učinimo tahrif 29. ajeta sure el-Feth: ’’Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom.’’

[22] Molimo vas, naučite nas pravom načinu da učinimo tahrif 54. ajeta sure el-Ma’ide: ’’O vjernici, ako neko od vas od vjere svoje otpadne – pa, Allah će, sigurno, mjesto njih dovesti ljude koje On voli i koji Njega vole, prema vjernicima ponizne, a prema nevjernicima ponosite; oni će se na Allahovu putu boriti i neće se ničijeg prijekora bojati. To je Allahov dar, koji On daje kome hoće – a Allah je neizmjerno dobar i zna sve.’’

 

Komentariši