Rasprava između učenjaka Ibn Fevreka i sultana Mahmuda

Kaže Hafiz Abdulkadir El-Rehavi: obavijestio nas je Ebu Musa El-Medini, Hafiz, rekavši: video sam u knjizi Ibn el-Bennaa, njegovom rukom napisano, a učio sam iz nje pred Ibn Nasirom, koji je u znanju imao idžazu od Ibn El-Bennaa:" Pričao je Ebu-l-Hasen Ali b. El-Husejn b. Džeda El-Akberi,kaže: Čuo sam da je Ebu Mesud Ahmed b. Muhammed El-Bedželi, Hafiz, rekao:" Ušao je Ibn Fevrek kod sultana Mahmuda, pa su počeli raspravu, te Ibn Fevrek rece Mahmudu:" Nije dozvoljeno da opisuješ Allaha da je iznad, jer te to obavezuje da ga opises i da je ispod, zato što onaj koji može biti iznad može biti i ispod. Na to mu Mahmud reče:" Nisam Ga ja opisao da je iznad, da bih morao reci i da je ispod, nego je On sam sebe time opisao!" Kaže El-Bedželi:" Pa se zbunio Ibn Fevrek."

Preuzeto iz Zejlu Tabekati-l-Hanabile,od Ibn Redžeba, u biografiji Alija b. El-Husejna El-Akberija.

 

Sultan Mahmud je najvjerojatnije– Nurud-din Mahmud b. Zenki Et-Turki Ez-Zenki (1117 – 1173 511 – 569 H.g.) bio je sultan Haleba i Mosula, zatim i Damaska i čitavog Šama.

Njegova vojska pod komandom Eseduddina Širka je ulaskom u Kairo 564. H.g. nakon nekoliko neuspjelih pokušaja konačno srušila Fatimijski hilafet. Sultan Salahud-din bio je jedan od njegovih vojskovođa, te je nakon njegove smrti, i smrti njegova maloljetnog nasljednika, preuzeo vodstvo sultanata.

Pod vodstvom sultana Mahmuda od krstaških hordi oslobođeno je više od 50 gradova u Šamu. I zapravo iza historijskog Salahud-dinovog podviga, oslobađanja Kudsa stoje velika djela njegovog prethodnika sultana Nurud-dina Mahmuda Zenkija.

Historičari ga opisuju kao veoma pobožnog, učenog, i pravednog vladara.

Prisustvovao je halkama uleme i učestvovao u vjerskim raspravama, hadise je citirao sa senedom.

Žena mu je također bila učena! Biografi dinastije Zenki navode da je bila veliki poznavalac hanefijskoga fikha.

 Za njega su neki učenjaci rekli da nakon Omera B. AbdulAziza  nije bilo boljeg vladara od Mahmuda Ez-Zenkija.

 

 

2 komentara

Komentariši